Set đồ bộ đi chơi mua hè cực dễ thương, chất liệu cotton thoáng mát, màu sắc trẻ trung size 45-67kg-DB275

Sản phẩm được bảo đảm bởi Shopee
69.000 69.000
Tiết kiệm được: -69.000
Mua ngay
Shopee Xem ngay
Lazada Xem ngay
Sendo Xem ngay

Chi tiết sản phẩm

✔️ Đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 THUN COTTON mềm 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 1. 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖́ 𝑏𝑎́𝑐ℎ
✔️ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑢̛̃ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 dài, quần lưng thun cực nhẹ nhàng, 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑎́𝑜 nhấn eo cổ áo kiểu vest
✔️𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑐𝑜 đ𝑢̉ 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 45𝐾𝑔 đ𝑒̂́𝑛 67𝐾𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑒́!
✔️𝐶𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎̣̆𝑐 đ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖, ℎ𝑎𝑦 đ𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣, 𝑑𝑎̣𝑜 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑒𝑛
✔️ Đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑢̛̃ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎𝑦 𝑘𝑖̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚 𝑚𝑢̃𝑖 𝑐ℎ𝑖̉. 𝐶𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 𝑥𝑎̂́𝑢
MÀU SẮC
* Shop ra những gam màu hot nhất, không hề kén da, nên chị em mình k phải lăng tăng về màu sắc có kén da không nhé.
* Màu chuẩn như hình 100%
BẢNG QUY ĐỔI SIZE
* Size M: 42-49KG
* Size L: 50-60KG
* Size XL: 61-67KG