Đèn ngủ để bàn 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 3 𝑪𝑯𝑬̂́ Đ𝑶̣̂ 𝑴𝑨̀𝑼, đèn led trang trí , decor phòng phong cách châu âu ,kiểu dáng lãng mạn

Sản phẩm được bảo đảm bởi Shopee
199.000 199.000
Tiết kiệm được: -199.000
Mua ngay
Shopee Xem ngay
Lazada Xem ngay
Sendo Xem ngay

Chi tiết sản phẩm

💞𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐂𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 💞
Đ𝐞̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̀𝐧 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝟑 𝑪𝑯𝑬̂́ Đ𝑶̣̂ 𝑴𝑨̀𝑼, đ𝐞̀𝐧 𝐥𝐞𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ , 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐚̂𝐮 ,𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧
Đ𝑬̀𝑵 𝑪𝑶́ 𝟑 𝑪𝑯𝑬̂́ Đ𝑶̣̂ 𝑴𝑨̀𝑼 𝑲𝑯𝑨́𝑪 𝑵𝑯𝑨𝑼 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐚̉𝐨, 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 , 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐟𝐞, 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 , 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠. Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐞̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐆𝐮 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐝𝐞̂̃ 𝐥𝐚̆́𝐩, 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 . 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐮̛𝐨̛𝐜 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧

💚Đ𝐞̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̀𝐧 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 𝑨̂𝑼
💚𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭: 𝟖𝐖 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠
💚Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐚́𝐩: 𝟑.𝟕
💚𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢: 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟑 𝐦𝐚̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 .𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠
💚 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : 𝟐𝟔 𝐱 𝟏𝟐 𝐜𝐦 ( 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐱 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́ đ𝐞̀𝐧 )
CÔNG DỤNG:
- Đèn ngủ để bàn được thiết kế đơn giản phù hợp với không gian phòng ngủ của gia đình bạn.
- Món đồ decor trang trí trong những buổi chụp hình sản phẩm, flatlay. quán cafe, studio...
- Tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ ấm cúng tạo cảm giác lãng mạn
- Có thể dùng làm món quà ý nghĩa và thiết thực để tặng bạn bè người thân.
#De#ngu#de#ban#den#led#trang#tri#decor#phong#ngu#chup#anh#quay#video#lang#man
#Dengu#deban#denled#trangtri#decorphongngu#chupanh#quayvideo#langman